Vänsterpartiet Krokom

Uttalande årsmöte: Stärk samernas rättigheter

Samernas nationaldag är den 6 februari. Samtidigt hålls landsmöte i Östersund, på året 100 år sedan det allra första. Elsa Laula var en drivande kraft bakom landsmötena och är en förebild för samernas kamp mot tvångsförsvenskning, bosättningar på renbetesmarker och andra marktvister. Orättvisorna som samerna upplevde samlade dem till politisk organisering.

Samerna är Europas enda ursprungsfolk. Det behövs särskilda rättigheter för urfolk då de, över hela världen, blivit berövade sina rättigheter. Det gäller språk, utbildning och arbete, land och vattennyttjande. ILO 169 är en urfolkskonvention från FN som kom till för att konkret skydda urfolks rättigheter. Länder som skriver under måste se till att diskriminering åtgärdas och att urfolk ges skydd för sina ekonomiska, andliga och kulturella värden. Avtal för nyttjande av mark och vatten är centralt i ILO 169.

Det historiska förtrycket av samer som Elsa Laula och andra reste sig emot, och som beskrivs i filmen ”Sameblod” av Amanda Kernell, har till stora delar försvunnit eller förändrats. Samma problematik lever dock kvar i våra dagar: Vem ska ha rätten till användning av marken? Vilkas intressen ska gå först: Gruv- och skogsindustrin, vindkraftsparker eller rennäringen? Vilka har rätt till skogen på vintern? Var kan samernas renar beta? 

Det är i dag svårt att bedriva renskötsel på grund av exploatering av renbetesmarkerna. Kalvningsland får påhälsning av oinformerade turister. Rovdjur dödar och splittrar renflockar. Vinterbete i skogen är svårt när markerna har splittrats, det uppstår dispyter med privata markägare med mera.

Vi behöver se till att samernas rättigheter stärks på flera områden. Att Sverige ska skriva på ILO 169 är en självklarhet som Vänsterpartiet driver.

Vänsterpartiet Krokom vill genom detta uttalande från årsmötet i Kluksgården 3/2 2018 visa vårt stöd för samernas kamp och önska det 100-årsfirande landsmötet lycka till!

Protest mot Turkiets attacker mot kurder i Afrin

Lördagen den 26 januari anordnades manifestationer runt om i landet för att protestera mot Turkiets militära attacker. I Stockholm deltog Jonas Sjöstedt och i Östersund representerades Vänsterpartiet av  Anna Sonntag  från Krokomsvänstern (se bild). Samma dag antog Vänsterpartiet i Jämtlands län följande uttalande:

Vänsterpartiet protesterar mot att Turkiets militär bombar och attackerar kurdiska mål i Afrin i Syrien. Vår partiledare Jonas Sjöstedt kräver att utrikesminister Margot Wallström omedelbart ska kalla till sig den turkiske ambassadören i Stockholm och säga att det här är oacceptabelt. Turkiet måste lämna det här området i Syrien ifred.

Sverige och EU behöver protestera och påpeka att den här sortens militära angrepp får politiska och ekonomiska konsekvenser. Det är det enda som kan få president Erdoğan och Turkiet att visa återhållsamhet.

Det här är helt vidrigt. Det var kurderna som besegrade islamska staten, som besegrade terroristerna. Nu anfaller Turkiet för att de är rädda för att kurderna ska få frihet att styra sig själva. Det här är inte bara politiskt helt fel, det är också ett brott mot folkrätten och internationell lag.

Erdoğans Turkiet har allt mer förvandlats till en diktatorisk stat. Den turkiska regeringen och Erdoğan försöker krossa den demokratiska oppositionen genom att fängsla den. I nuläget är omkring 5000 HDP-politiker fängslade. Vänsterpartiet har protesterat och fortsätter att protestera mot fängslandet av oppositionella.

Turkisk polis stoppade nyligen Jonas Sjöstedt från att komma in på en rättegång mot HDP:s partiledare. Den turkiska polisen hotade också att gripa Jonas Sjöstedt om han uttalade sig till media medan han var kvar i Turkiet. HDP är ett av de viktigaste vänsterpartierna i Europa och politikerna är otroligt modiga som fortsätter kämpa trots att de riskerar ett liv i turkiskt fängelse.

Vänsterpartiet arbetar för att stödja HDP och därför har nationella och lokala faddrar för HDP-politiker som vi följer särskilt. Jonas Sjöstedt känner personligen partiledaren Selahattin Demirtas och är hans fadder.

Vänsterpartiet kommer inte att ge sig. Vi vill att Sverige och EU talar klarspråk om utvecklingen i Turkiet och att man häver flyktingavtalet med landet. Det är inte rimligt att idag betala ut miljardbelopp till Turkiet och göra Erdoğan till EU:s gränspolis.

Stoppa Turkiets attacker – solidaritet med den kurdiska kampen!

Vänsterpartiet i Krokom reagerar mot missförhållanden som pågått på stöd och service

Vänsterpartiet i Krokom är bestörta över missförhållandena som pågått under en längre tid på stöd och service i Krokoms kommun. Att personal gått hem tidigare och lagt de boende redan klockan 17.00 är helt oacceptabelt.

Personalen har inte tagit sitt ansvar och inte behandlat de boende med varken respekt eller empati. Att utnyttja personer som bor på en gruppbostad på detta sätt ska inte få hända. En tydlig ledning och styrning så väl politisk som på tjänstemannanivå behövs för att komma till rätta med missförhållandena. Att se framåt som socialchefen Anna Bjerkestedt Jonsson uttrycker det, är viktigt men vi måste också få veta hur dessa missförhållanden var möjliga för att säkerställa att det inte sker igen. Det krävs tydligt ledarskap och politiska signaler för att arbeta bort osunda kulturer som dessa.

Först igår, den 29 november, skickades ett informationsbrev ut till närstående till de drabbade. Att få information via media istället för av kommunen är inte respektfullt från kommunens sida när detta varit känt sedan i maj. Först idag 30/11 har kommunen skickat in en lex Sara rapport vilket självklart skulle ha gjorts tidigare.

Läs mer om vår reaktion på SVT nyheter

Marie Svensson, (v) ledamot Socialnämnden
Mona Puttick, (v) ledamot Samhällsbyggnadsnämnden

Skamligt att lägga ned Bussgods!

Jörgen Blom om gårdagens beslut från regionen att lägga ned bussgods:
Igår fattades beslutet att Bussgods Jämtland/Härjedalen ska läggas ned. Socialdemokraterna, Moderaterna och en sverigedemokrat drev igenom nedläggningen trots god, saklig och framåtsyftande argumentation från Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
Argument som socialdemokrater och moderater bortser från:
– Sammanslagning till Bussgods Norr är lönsam
– Nedläggning av bussgods drabbar de företag och medborgare som bor längst ut i vårt län.
– Nedläggning drabbar kvinnliga företagare i synnerhet.
– ”Marknaden” kommer bara att plocka russinen när s och m förstört transportkakan.
Vänsterpartiet visade tydligt i debatten att sossar och moderater är tydligt landsbygdsfientliga när de lämnar delar av vår region i sticket.

Glass och vänsterpolitik på ABF Östersund

Gillar du glass och vänsterpolitik? Då ska du komma till ABF i Östersund söndagen den 27 augusti! Vi dukar upp en glassbuffé (veganskt alternativ finns) från 13.30 och ger möjlighet att följa Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedts sommartal klockan 14.00. Efter sommartalet blir det fri diskussion om Vänsterpartiets politik för unga.

Tid: Söndagen den 27 augusti klockan 13.30-16.00.

Du behöver inte vara medlem i Vänsterpartiet för att delta.

Varmt välkommen!

Plats: ABF JH, Midgårdsgatan 8 (mittemot Willy:s på Söder, ta buss 2 eller 6 till Trappgränd eller buss 9 till Willy:s).

1 2 3 16