Vänsterpartiet Krokom

Äldre har rätt till god mat!

Vänsterpartiet går till val på en satsning att fler kommuner ska ställa om och laga god mat från grunden. Fler kockar på våra boenden, fler dietister, fler tillagningskök och vidareutbildning av nuvarande personal. Vi vill helt enkelt se ett matlyft för äldre!

I Krokoms kommun har Vänsterpartiet under många år lyft behovet av ett kompetens- och kvalitetslyft när det gäller kommunens mat. Vänsterpartiets nationella förslag som visar på att partiet har en röd tråd från riksdag till kommun!

Läs mer här: https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-vill-se-ett-m…/

Fånga Vänsterpartiet på stan under Yranveckan

Vänsterpartiet Jämtlands län har valt att inte ha tältplats på Storsjöyran i år. Istället syns vi på stan under dagarna – varje dag under yranveckan! Stanna någon av oss om du vill fråga något, kanske är du nyfiken på varför det behövs en avgiftsfri kulturskola? Tills dess kan du läsa mer om just det här: https://www.vansterpartiet.se/satsning-pa-avgiftsfri-kulturskola-i-alla-kommuner/

Vänsterpartiet vill ha en utbyggd och avgiftsfri kulturskola

Vänsterpartiet föreslår en avgiftsfri kulturskola i hela landet. I Krokom har Vänsterpartiet sedan många år begärt en avgiftsfri kulturskola. Högern hävdar att alla våra 2200 elever erbjuds plats idag. Det är inte sant. Endast ca 300 elever får plats i den svårt misshandlade verksamheten. Och antalet har krympt år efter år! Vänsterpartiet lovar att vända denna trend. Alla 2200 ska få ta del av vår kulturskola och det utan avgift!

Vi behöver en bra klimatpolitik och satsningar på räddningstjänst och civilförsvar för att klara de klimatförändringar som redan sker

Vi behöver agera nu för att rädda klimatet med insatser och politik på flera nivåer. Samtidigt behöver vi bygga struktur för att ta hand om problem och katastrofer kopplade till miljöproblem.
I tider av bränder och extremväder, går moderaternas partiledare Ulf Kristoffersson och Centerns Annie Lööf ut och ”lovar” att ta bort flygskatten.
Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt bättre förslag:

Torkan, värmen och de omfattande bränderna ger oss en föraning om vad klimatförändringarna kan innebära. Vi måste snabbt minska utsläppen, men också förbereda oss för en ny verklighet med stora skogsbränder. Här är två konkreta förslag:

Utveckla den nya värnplikten med en möjlig civil tjänstgöring för brandbekämpning och katastrofberedskap. Så kan vi få mer utbildad personal och utrustning att kalla in när det vanliga brandförsvaret verkligen behöver stöd.

Överväg och utred att köpa in flygplan för brandbekämpning tillsammans med nordiska och baltiska länder som är intresserade. Så kan vi hjälpas åt i krisläge med kapacitet och egna utbildade piloter när det behövs.

Jonas Sjöstedt i Krokom och talade för fullt hus i Östersund

Måndagen den 18 juni var Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på valturne i Jämtland. Hna hälsade på i Surfbukten, besökte Orion på Blomstergården i Krokom och talade med äldre och personal. Han stannade till för lite glass på Frasses och fikade på Magneten.

 

På kvällen var det fullt hus i Storsjöteaterns foaje i Östersund när 140 personer lyssnade på Jonas som berättade berättade om hur vi kan skapa ett jämlikare samhälle som bygger hopp och solidaritet istället för rädsla och hat.

Debatt om pensioner i Föllinge. Vänsterpartiet vill ha ett pensionssystem som ger trygget för alla – inte bara några få

Vänsterpartiets första namn på riksdagslistan, Fredrik Olofsson från ÅS, deltog i en debatt om pensionssystemet i Föllinge den 14 maj. Debatten arrangerades av PRO. Liberalerna, miljöpartiet, kristdemokraterna och sverigedemokraterna kom inte till debatten.

Vänsterpartiet var inte med i uppgörelsen som skapade det system vi har nu. Det är ett orättvist system som skapar ojämlikhet och drabbar kvinnor och personer som inte kunnat jobba heltid hela livet hårt.

Fredrik Olofsson, andra personen från vänster, debatterade pensioner i Föllinge.

Vi vill ha ett system som är solidariskt och förutsägbart. Kapitalbolag ska inte leka affär med våra pensioner och ingen pensionär ska hamna under fattigdomsgränsen!

1 2 3 17