Vänsterpartiet Krokom

Ta hand om varandra!

TA HAND OM VARANDRA!

När en kris drabbar ett samhälle blir det tydligt hur mycket bättre vi klarar oss om vi hjälps åt.

Nu när vi har en spridning av coronavirus i Sverige är det en självklarhet att skydda dem som riskerar att bli riktigt sjuka om de drabbas. Det är därför vi är extra noggranna när vi tvättar händerna och stannar hemma från jobbet om vi känner symptom.

Det är därför vi alla tar hänsyn och hjälps åt så att personer över 70, alla andra människor som löper särskilt stor risk, kan tillsammans med oss andra följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

Vänsterpartiet gör vad vi kan för att minska smittspridningen och för att samhället ska fungera så bra som möjligt under den här tiden. Vi har kontinuerlig kontakt med regeringen för att åtgärder snabbt ska komma på plats.

Sjukvården måste få de resurser den behöver. Vården är hårt belastad sedan tidigare, nu måste vi se till att personalen där kan göra sitt jobb. Det är också därför vi har drivit på för att kravet på sjukintyg avskaffas, så att smittspridning kan förhindras och för att vården ska kunna fokusera på dem som är riktigt sjuka.

Vi vet också att många riskerar att drabbas ekonomiskt nu. Därför föreslog vi att karensavdraget skulle avskaffas, så att ingen som egentligen borde stanna hemma går till jobbet. Vi tycker att det är en självklarhet att studenter ska få CSN även om högskolor och universitet tvingas stänga. Vi ser att det behövs ett omfattande stimulanspaket för att rädda människors jobb.

Decennier av skattesänkningar och privatiseringar har gjort den svenska vården och krisberedskapen skörare. Nu krävs gemensamma lösningar för att klara krisen. Vänsterpartiet följer utvecklingen löpande och kommer med de förslag som krävs för att vi ska klara krisen på ett så bra sätt som möjligt. Det här kommer att vara en prövande tid för det svenska samhället. Det kommer att vara en tid vi klarar så mycket bättre när vi alla hjälps åt.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens uppmaningar på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Långforsen återställs äntligen

Äntligen återställs Långforsen!

Vänsterpartiet i Krokoms, Åre och Östersunds kommuner har i många år drivit frågan om rivning av kraftstationen och återställande av den naturliga forsen Långforsen i Långan. Våra kommuner äger tillsammans Jämtkraft, som äger den kraftstation som de senaste åren har stått i obrukbart skick.

Långforsens kraftstation är mycket liten. Kraftstationen planerades under lång tid att genom en uppgradering ge en större mängd el. Även uppgraderad skulle Långforsens kraftstation ha utgjort en obetydlig del av Jämtkrafts produktion. Ändå utgör den damm som fortfarande står kvar för att leda vatten till turbinen ett hinder för det naturliga livet i forsen.

Att dammen står kvar utgör ett hinder inte bara för forsens djur- och växtliv utan också för den turism som är så ekonomiskt viktig för våra bygder. De tillkommande inkomsterna från en upprustad kraftstation i Långforsen hade varit helt försumbar.

Därför är Jämtkrafts besked om att kraftstationen ska avvecklas välkommet. När processen med tillstånd och tillvägagångssätt för att riva ut dammen är klar kommer den tidigare uppdämda delen av Långforsen åter att brusa. Nu kan utvecklingen ta nya steg i Offerdalsbygden, en utveckling som är gynnsam för hela länet.

Marie Svensson (V), gruppledare Krokoms kommun

Sverre Launy (V), gruppledare Åre kommun

Christina Hedin (V), gruppledare Östersunds kommun

Elin Hoffner (V), gruppledare Region Jämtland Härjedalen

Tomma tunnor skramlar mest

Tomma tunnor skramlar mest…
 
Krokom styrs av C, M, Kd, Mp. Sd har varken lagt några förslag eller yttrat sig i något ärende i socialnämnden och endast vid två voteringar har de röstat annorlunda än samverkanspartierna. Att gå ut i media och kräva socialchefens avgång utan att själv komma med konkreta förslag i nämnden eller aktivt delta i diskussionerna på nämndens sammanträden är oansvarigt.
 
Sd visar också hur okunniga de är när de påstår att socialchefen är högst ansvarig – det är socialnämnden som har det yttersta ansvaret. Läs Vänsterpartiets svar på sd:s krav.

Angående Marie Bergmans (c) avgång

Vänsterpartiet Krokom beklagar att Malin Bergman (C) kommunalråd lämnar politiken. Att, som i Malins fall, ha blivit utsatt för hot är oacceptabelt och undergräver demokratin. Ingen ska behöva utsättas för sådant. Förtroendevalda ska kunna känna sig trygga och inte känna sig tvingande att avgå pga. hot, hat och våld.

– Jag har framförallt uppskattat Malin Bergmans respektfulla bemötande, även om vi i många sakfrågor haft olika politiska ståndpunkter, säger Vänsterpartiet i Krokoms gruppledare Marie Svensson.

 

Marie Svensson Gruppledare Vänsterpartiet Krokom

1 2 3 21

nytt-nummer-av-vansterkroken-ute

nytt-nummer-av-vansterkroken-ute

Senaste numret av Vänsterkroken!

Sjöstedt: Rösta på Vänsterpartiet i Krokom!

Film: Vad vill du?

Film: Vad vill du?

Film: En ekonomi för alla - inte bara några få.

Marie Svensson

Marie Svensson